Bodems zijn onze passie. Basis van voedsel, van grondstoffen, van alles wat we bouwen.

De vaste grond onder onze voeten waarop we wonen, werken en ontspannen. Een brok natuur die wij zo goed mogelijk willen begrijpen. Om duurzaam te beheren en te gebruiken. Dat doen we voor de landbouw, beheerders van sport & golf, natuur en wegen.

Diensten

Om de bodem te karteren zetten we traditionele en moderne sensortechnieken in. Dat maakt ons uniek. Zo zetten wij mobiele bodemsensoren in voor het maken van vlakdekkende digitale bodemkaarten van de toplaag of zoneringen van bodemprofielen. Ook verzorgen wij quick scans, beheer, onderhoud en renovatie van cultuurtechnische werken. Onze bemestingsadviezen zijn pragmatische en plantgericht. We adviseren over grondverzet en calculeren de optimale hoeveelheid te verplaatsen grond.

Markten

Landbouw

In de landbouwsector zijn we al jaren de specialist als het gaat om het maken van bodemkaarten voor precisielandbouw. Onze ervaring van bodems en teelt maakt dat wij samen met uw teeltadviseur taakkaarten kunnen samenstellen die renderend zijn. Wij baseren ons daarbij altijd op agronomische principes.

Sport

In de recreatieve sector toetsen we de kwaliteit van het speeloppervlak aan de geldende normen. Dat kan zijn de beoordeling van een sportveld, een golfbaan of een atletiekbaan. Samenstelling, opbouw, voeding en water nemen we mee in onze taxatie. Onze advisering is gericht op de uitvoering.

Natuur

Voor natuurbeheerders hebben we een uniek pakket van bodemeigenschappen samengesteld. Relevante nutriënten, textuur en bodemprofielen brengen wij gedetailleerd in kaart voor ecologische en hydrologische gebiedsvraagstukken. Om de gewenste natuurdoelen bij de (her)inrichting of ontwikkeling van natuur optimaal te kunnen nastreven.

Wegen

Met de inzet van meerdere technieken beoordelen we het wegdek en de onderliggende bodem. Een unieke combinatie, waarbij we een integrale beoordeling maken van het wegdek, de fundering en de aardebaan. Ons onderzoek is de basis voor het onderhoud en renovatie van wegen. Dat doen we gedifferentieerd, dus duurzaam.

Nieuws

12 april 2021

Samen met RMA ontwikkelen we in het project Dripsgewijs een volvelds-irrigatieplanner voor drip. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondersteund door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

 

september 2021

Mooi artikel over ons werk in het magazine van aardappelwereld.

Over ons

Loonstra & van der Weide is een bodemadviesbureau. Wij adviseren klantgericht. Daarvoor brengen wij de bodem nauwkeurig in kaart. Letterlijk; want we werken altijd geo-gereferentieerd. We combineren cultuurtechnische methoden met bodemsensoren zoals passieve gamma voor de toplaag en EM-sensoren voor het beoordelen van bodemprofielen. Eddie Loonstra en Patrick van der Weide zijn allebei zo’n 20 jaar werkzaam in bodemonderzoek en bijbehorende advisering.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over onze diensten? Vul dan onderstaande gegevens in en we nemen contact met u op.